Máme za sebou okresné kolá celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v ktorých predviedli svoje recitátorské umenie aj dve naše šikovné žiačky LDO z triedy pani učiteľky Stanky Koníčkovej.

Ajmirka Michalová získala v prednese poézie 2. miesto (3. kategória) a Rebecca Mrázová si prednesom prózy vysúťažila 1. miesto v 4. kategórii a postupuje na krajské kolo do Modry.

Obom dievčatám aj ich pani učiteľke zo srdca gratulujeme!

Úspech našich žiačok v OK Hviezdoslavovho Kubína 2024

V dňoch 21. a 22. marca sa v ZUŠ Hlohovec uskutočnil 1. ročník Celoslovenskej violončelovej súťaže Gustáva Večerného. Našu ZUŠ úspešne reprezentovali žiaci z triedy Mgr. art. Magdalény Milčíkovej – Šimon Koóš, Eliška Lakatošová a Jakub Dolný. Máme veľkú radosť, že každý z nich si zo súťaže priniesol krásne ocenenie. Vyhlásenie výsledkov sa konalo v Empírovom divadle Hlohovského zámku. Tu sú naši víťazi:

Šimon Koóš – prípravný ročník:

 • zlaté pásmo (1. kategória)
 • Cena pre najmladšieho účastníka

Eliška Lakatošová – 2. ročník:

 • strieborné pásmo (2. kategória)

Jakub Dolný – 4. ročník:

 • zlaté pásmo (2. kategória)
 • absolútny víťaz 2. kategórie
 • Cena primátora mesta Hlohovec

Našich súťažiacich na klavíri sprevádzali pani korepetítorky Zuzana Bereníková a Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD.

Srdečne gratulujeme!

FOTOGALÉRIA

Celoslovenská violončelová súťaž Gustáva Večerného, Hlohovec 21. 3. – 22. 3. 2024

V dňoch 22. a 23. novembera 2023 sa v Nižnej na Orave konala celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch. Našu školu na nej reprezentovali tri žiačky z triedy pani učiteľky Mgr. Ivany Fülöpovej – Emmka Ion, Nelka Paščáková a Katarína Smolková. Dievčatá za sprievodu pani učiteľky Mgr. art. Márie Ion Fedorovej podali výborný výkon a získali v hre na zobcovej a priečnej flaute krásne ocenenia:

Emma Ion – 2. miesto (zobcová flauta, 2. kategória)

Nela Paščáková  – 1. miesto (priečna flauta, 3. kategória)

Katarína Smolková – 2. miesto (priečna flauta, 4. kategória)

Srdečne gratulujeme!

Čarovná flauta 2023

Aj tento rok sa žiaci VO z tried Mgr. art. DaniceTykovej, akademickej maliarky Júlie Piačkovej a Mgr. Frederyka Piačku zapojili do 9. ročníka medzinárodnej súťaže v portrétnej tvorbe –Kupeckého svet a získali viaceré pekné ocenenia. Prinášame Vám výsledkovú listinu s menami úspešných žiakov, ktorým srdečne gratuluje!

Výsledková listina z výtvarnej súťaže Kupeckého svet

I. KATEGÓRIA: 6 až 10-ročný žiak ZUŠ

 1. Igor Virostko, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 2. Karolína Čierna, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 3. Natália Hlúšková, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Matej Horváth, ZUŠ E.Suchoňa v PK

II. KATEGÓRIA: 11 až 15-ročný žiak ZUŠ

 1. Barbora Petreková, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 2. Zuzana Bozáňová, ZUŠ E.Suchoňa v PK
 3. Richard Kujovič, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena Malokarpatského múzea v Pezinku: Nikola Lempochnerová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

Cena ZŠ Jána Kupeckého: Liliana Kleinová, ZUŠ E.Suchoňa v PK

V galérii si môžete pozrieť víťazné práce.

Kupeckého svet, 30. 6. 2023

2. júna 2023 sa konala v Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v Štúrove medzinárodná gitarová súťaž Luigi Legnani Young Guitarist’s Competition 2023, na ktorej sa zúčastnil aj náš žiak Matúško Molnár z triedy pani učiteľky Mgr. Heleny Roglovej. V silnej konkurencii sa mu podarilo získať krásne strieborné pásmo v 1. kategórii.

Srdečne gratulujeme!

Luigi Legnani Young Guitarist’s Competition 2023

Dňa 26. 5. 2023 sa v Nitre na ZUŠ J. Rosinského uskutočnil 23. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže NITRIANSKA LUTNA.

Našu školu v nej úspešne reprezentovali viacerí žiaci: Emma Ion, Natália Brezinová a Katarína Smolková, všetky z flautovej triedy Mgr. I. Fülöpovej s korepetíciou Mgr. art. Márie Ion Fedorovej. V hre na saxofón Julián Havlík z triedy Mariána Mráza, DiS. art., ktorého na klavíri sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

1. miesto v I. kategórii v hre na zobcovú flautu získala Emma Ion,

3. miesto v III. kategórii v hre na drevené a plechové dychové nástroje získala Katarína Smolková

Čestné uznanie v III. kategórii bolo udelené Juliánovi Havlíkovi

Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu si prevzala aj Mgr. Ivana Fülöpová.

Všetkým žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme!

Nitrianska lutna 2023

Vo štvrtok 25. mája sa v Starej Ľubovni konala súťaž v sólovej hre na klavíri, určená mladým talentovaným klaviristom do 19 rokov. Našu školu v nej úspešne reprezentoval Andrej Mojžiš z triedy pána učiteľa Ivana Kosku a získal strieborné pásmo, ako aj Cenu garantky súťaže.

Tešíme sa a srdečne gratulujeme!

PIANOFORTE 2023

Vo štvrtok 25. 5. sa konala v Bojniciach celoslovenská súťaž v hre na dychových nástrojoch, ktorej sa úspešne zúčastnili aj traja žiaci z triedy pána učiteľa Mariána Mráza, DiS. art. Všetci súťažili v tretej kategórii. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. art. Katarína Schaubmarová.

Eliška Bišťanová získala zlaté pásmo
Peter Berta – strieborné pásmo
Julián Havlík – bronzové pásmo.

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

SaxoKlarinetiáda Bojnice, 25. 5. 2023

V dňoch 23. a 24. 5. sa v Slovenskom Grobe konal 1. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežníckych kapiel FRIENDLY BANDY 2023, ktorej sa zúčastnila aj naša školská kapela Bozen Band. Kapelu vedú dvaja dvaja mladí pedagógovia – Mgr. Juraj Šušaník a Damián Chovanec, DiS. art. Na súťaži sa predstavili so skladbami P. Edge – The Right Lady a Sting – Englishman in New York. Za svoj výkon získali v kategórii B1 strieborné pásmo.

Tešíme sa z úspechu a všetkým členom kapely a ich pedagógom gratulujeme!

FRIENDLY BANDY 2023

Dňa 13. 5. nás potešil ďalší krásny úspech našej šikovnej speváčky Nelky Ančicovej z triedy pani učiteľky Mgr. Evy Rosenberger ml.

Vo finále speváckej súťaže Malokarpatský slávik získala úžasné 2. miesto a za odmenu si mohla zaspievať s doprovodom kapely.

Nelke a jej pani učiteľke srdečne gratulujeme!

Malokarpatský slávik – finále, 13. 5. 2023