7. júna 2024 sa v Komárne uskutočnil 16. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre. Zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku sa na súťažnú prehliadku intenzívne pripravovali štyri dievčatá – tri huslistky z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art. a klaviristka z triedy Mgr. Andrey Smolkovej. Nasledujúce krásne výsledky boli rozhodne zaslúžené. Pozývame Vás, aby ste sa o tom presvedčili prostredníctvom videonahrávky, ktorou Vám chceme priblížiť atmosféru súťaže.

Sestry Vivien Ševečková (husle) a Laura Ševečková (klavír) získali v I. kategórii komornej hry GOLD (zlato) s pochvalou poroty za najkrajší výkon. Pre komornú skladbu sa rozhodla aj Hanka Fialová (husle) a bolo to správne rozhodnutie – takisto získala GOLD (zlato). V II. kategórii – v sólovej hre na husliach súťažila Helenka Pallová. V skutočne neľahkej konkurencii dosiahla Helenka cenné SILVER (striebro). Dôležitou oporou Hanke aj Helenke bola korepetítorka Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD.

Ochota dievčat pracovať na svojom umeleckom a súbežne aj na osobnostnom raste sa pretavuje nielen do krásy tónov, ale aj do ušľachtilosti ducha. Ich zanietenie a rast nesie v sebe nielen estetický, ale aj etický rozmer; a to je vzácna devíza.

Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho v Komárne, 7. 6. 2024

Žiaci VO z tried Mgr. art. Danice Tykovej a akademickej maliarky Júlie Piačkovej sa aj tento rok zapojili do jubilejného 10. ročníka medzinárodnej súťaže v portrétnej tvorbe –Kupeckého svet. Získali viaceré pekné ocenenia, ku ktorým im srdečne gratulujeme!

Prinášame Vám výsledkovú listinu s menami našich úspešných žiakov:

VI. Kategória, 6 – 10 roční žiaci ZUŠ: ZUŠ EUGENA SUCHOŇA V PEZINKU

  1. miesto – Ela Ahmed
  2. miesto – Peter Popelka
  3. miesto – Vivien Ševečková

VII. Kategória, 11 – 15 roční žiaci ZUŠ: ZUŠ EUGENA SUCHOŇA V PEZINKU

  1. miesto – Nina Černíková
  2. miesto – Lenka Rečlová
  3. miesto – Zuzana Bozáňová

Cena ZŠ Jána Kupeckého : Laura Chvílová

Kupeckého svet 2024

Naši mladí divadelníci, žiaci LDO z triedy pani učiteľky Stanky Koníčkovej, sa      1. a 2. júna zúčastnili v Tisovci celoštátnej postupovej divadelnej prehliadky. Spomedzi 11 súborov z celého Slovenska získali krásne strieborné pásmo.

Umelecká atmosféra prehliadky bola pre všetkých inšpirujúca, plná tvorivých zážitkov.

Richard Gašparovič získal individuálne ocenenie za pohybový herecký výkon!

Gratulujeme!

 

 

Festival divadla mladých – FEDIM 2024

20. mája sa v Nových Zámkoch uskutočnil XV. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sólovej hre na zobcovej flaute „Zahrajže nám píšťalôčka”

Našu školu v nej úspešne reprezentovali tri talentované dievčatá. Emka Sameková a Nelka Majerová z triedy p. uč. Andrey Klattovej boli ocenené strieborným pásmom. Emmka Ion z triedy p. uč. Ivany Fülöpovej získala za svoj umelecký výkon zlaté pásmo.

Súťažiace flautistky sprevádzali na klavíri pani učiteľky Zuzana Bereníková a Mária Ion Fedorová.

Máme veľkú radosť a dievčatám ako i pani učiteľkám srdečne gratulujeme!

 

Ocenenie našich malých flautistiek

Jeden úspech za druhým – tak by sa dala jednou vetou zhodnotiť účasť našich  tanečníc z triedy pani učiteľky Kataríny Džoganíkovej v dvoch tanečných súťažiach, ktoré sa konali v krátkom slede za sebou v Pezinku a Nitre. Iste aj zásluhou originálnych choreografií si dievčatá z oboch súťaží priniesli krásne ocenenia.

28. apríla na Mia festivale v Pezinku žiačky 5. a 8. ročníka získali s comtemporary tancom Moment of memories 2. miesto a žiačky 3. ročníka za gymnastické tanečné číslo Alegria vynikajúce 1. miesto.

3. mája zabojovali dievčatá s tými istými tancami v súťaži Za hranicou pohybu v Nitre, kde si v silnej konkurencii vytancovali dve tretie miesta.

Veľká gratulácia dievčatám aj pani učiteľke!

 

Úspechy našich tanečníc

V dňoch 2. a 4. mája sa naše dva súbory LDO, ktoré vedie pani učiteľka Stanka Koníčková, zúčastnili krajskej prehliadky divadla mladých s názvom Divadelné konfrontácie 2024 v Stupave.  Na prehliadke amatérskych divadelný súborov sa predstavili s inscenáciami Vnútro-nosti a Stvorenie sveta. Máme ohromnú radosť, že za inscenáciu Stvorenie sveta získali najvyššie ocenenie –  1. miesto s priamym postupom na celoštátnu prehliadku divadla mladých FEDIM!

Srdečne gratulujeme a pani učiteľke ďakujeme za profesionálnu prípravu!

 

Divadelné konfrontácie 2024, 2. a 4. mája

24.apríla sa v Teatro Colorato v Bratislave konalo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, do ktorého sa prebojovali aj naše dve šikovné a skúsené recitátorky – Rebecca Mrázová a Natália Ježíková z triedy Mgr. Stanky Koníčkovej. Obe dievčatá boli úspešné a ocenené.

Rebecca Mrázová dostala v 4. kategórii čestné uznanie za prednes prózy a Natálka Ježíková získala za divadlo poézie s názvom „Smútok je tvor s krídlami“ krásne 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola.

Srdečne gratulujeme!

 

Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína, 24. 4. 2024

Ďalšie ocenenie našej malej klaviristky!

Talentovaná žiačka Laura Ševečková z triedy pani Mgr. Andrey Smolkovej  sa v piatok 26. 4. zúčastnila IX. ročníka Klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove a získala v rámci druhej kategórie krásne Zlaté pásmo.

Máme veľkú radosť a srdečne gratulujeme!

 

Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove, 24. 4. 2024

19. apríla 2024 sa na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave uskutočnil 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl Schneiderova Trnava. V tento deň sa  súťažilo v sólovej hre na husliach.

Súťaže sa s entuziazmom a úspešným výsledkom zúčastnilo sedem žiačok z husľovej triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, PhD., DiS. art.

V zlatom pásme sa umiestnila Vivien Ševečková (II. veková  kategória); v striebornom pásme Hana Fialová (II. kategória), Stela Uričová (II. kategória), Helena Pallová (III. kategória), Margaréta Poliačiková (V. kategória); v bronzovom pásme Naďa Kúdelová (II. kategória), Simona Šefčíková (IV. kategória). Úspešným huslistkám patrí srdečná gratulácia.

Súťažiace huslistky sprevádzala na klavíri Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD., ktorá bola v rámci II. kategórie ocenená ako najlepší korepetítor.

Vďaka materiálu od rodičov žiačok (fotografie a videonahrávky) sme mohli pripraviť krátke video, v ktorom Vám priblížime atmosféru súťaže, predstavíme jednotlivé žiačky a ich hudobné výkony.

Schneiderova Trnava a naše úspešné huslistky, 19. 4. 2024

Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava

V dňoch 18. a 19. apríla 2024 sa uskutočnil 23. ročník prestížnej Celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava, na ktorú sa pod vedením svojich pedagógov poctivo pripravovali aj naši žiaci. Súťažilo sa v troch kategóriách, – v sólovej hre na husliach, v sólovej hre na klavíri a v komornej hre. Naši žiaci podali počas dvoch súťažných dní výborné výkony, o čom svedčí aj fakt, že všetci zúčastnení boli ocenení.

V hre na klavíri úspešne reprezentovala našu školu Laura Ševečková z triedy Mgr. Andrey Smolkovej (1. kategória), ktorú odborná porota ocenila zlatým pásmom a Andrej Mojžiš (3. kategória) z triedy Ivana Kosku,DMA,  ktorý získal strieborné pásmo.

Máme veľkú radosť a úspešným žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme!

Bližšiu informáciu o úspechu našich huslistov prinesieme v samostatnom príspevku.

Schneiderova Trnava 2024 – klavír