Žiaci VO z tried Mgr. art. Danice Tykovej a akademickej maliarky Júlie Piačkovej sa aj tento rok zapojili do jubilejného 10. ročníka medzinárodnej súťaže v portrétnej tvorbe –Kupeckého svet. Získali viaceré pekné ocenenia, ku ktorým im srdečne gratulujeme!

Prinášame Vám výsledkovú listinu s menami našich úspešných žiakov:

VI. Kategória, 6 – 10 roční žiaci ZUŠ: ZUŠ EUGENA SUCHOŇA V PEZINKU

  1. miesto – Ela Ahmed
  2. miesto – Peter Popelka
  3. miesto – Vivien Ševečková

VII. Kategória, 11 – 15 roční žiaci ZUŠ: ZUŠ EUGENA SUCHOŇA V PEZINKU

  1. miesto – Nina Černíková
  2. miesto – Lenka Rečlová
  3. miesto – Zuzana Bozáňová

Cena ZŠ Jána Kupeckého : Laura Chvílová