Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2023/2024:

Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD. - riaditeľ školy, korepetície
Mgr. Andrea Smolková – zástupkyňa školy, klavír
Myriam Gažová, DiS. art. – vedúca umeleckej rady

 

Hudobný odbor (HO)

Vedúca HO – Mgr. art. Katarína Schaubmarová

 

Predmetové komisie (PK) Hudobného odboru:

Pk hudobnej náuky:

Vedúca PK – Mgr. et Mgr. Ľudmila Wittlingerová

Mgr. art. Judita Andelová, ArtD.
Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD.
Tatiana Trávničková, DiS.art.

 

PK klávesových nástrojov:

Vedúca PK – Mgr. art. Mária Ion Fedorová –  klavír, korepetície

Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD. - korepetície
Mgr. Zuzana Andelová, DiS. art. –  klavír
Zuzana Bereníková –  klavír, korepetície
Mgr. art. Lýdia Cibulová, ArtD. –  klavír, korepetície
Myriam Gažová, DiS. art. – klavír, korepetície
Mgr. art. Nikola Kizić, ArtD. – akordeón, keyboard
Ivan Koska, DMA – klavír
Mgr. Renáta Kučerová, klavír
Mária Neuszerová – klavír, korepetície
Eliška Pútecová – klavír, korepetície
Mgr. art. Katarína Schaubmarová – klavír, organ, korepetície
Mgr. Andrea Smolková – klavír

 

PK dychových nástrojov:

Vedúca PK – Mgr. Ivana Fülöpovázobcová flauta, priečna flauta

Ondrej Juraši, DiS. art. – zobcová flauta, trúbka, barytón
Mgr. art. Andrea Klattová – zobcová flauta, priečna flauta
Marián Mráz, DiS. art. – klarinet, saxofón

 

PK spevu:

Vedúca PK – Mgr. art. Judita Andelová, ArtD. – spev, korepetície, hudobná náuka

Mgr. Veronika Čambalová – spev
Bc. Ida Pospíchalová – spev, MD
Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art. – spev

 

PK sláčikových nástrojov:

Vedúci PK – Mgr. art. Peter Šesták – husle, viola

Mgr. art. Elena Kosková, ArtD.
Mgr. art. Magdaléna Milčiková – violončelo
PaedDr. Ľubomíra Záhradníková, PhD., DiS. art. – husle

 

PK brnkacích a bicích nástrojov:

Vedúca PK – Mgr. Helena Roglová – klasická gitara

Damián Chovanec, DiS. art. – klasická gitara, elektrická gitara, basová gitara
Juraj Krupa, DiS. art. –  klasická gitara, elektrická gitara, basová gitara
Mgr. Juraj Šušaník, DiS. art. – bicie nástroje

 

Tanečný odbor (TO)

Vedúci TO – Mgr. art. Martin Melník – folklórny tanec

Mgr. Katarína Džoganíková – klasický tanec, moderný tanec, tanečná gymnastika
Mgr. art. Judita Andelová, ArtD. – tanečné korepetície
Myriam Gažová, DiS. art. – tanečné korepetície
Eliška Pútecová – tanečné korepetície

 

Výtvarný odbor (VO)

Vedúca VO – Mgr. art. Danica Tyková

Mgr. Frederik Piačka
Akad. mal. Júlia Piačková

 

Literárno-dramatický odbor (LDO)

Vedúca LDO – Mgr. Stanislava Koníčková

Mgr. Radka Kukurugyová
Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art. – spev

 

Nepedagogickí zamestnanci v školskom roku 2023/2024:

Mgr. Viera Gschwandtnerová- referent ekonomiky práce
Lýdia Sandtnerová – ekonóm, účtovník
Ján Gschweng – školník
Dana Kocmálová – upratovačka
Jana Krasňanská - upratovačka